สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การประมูลงาน
เพื่อนดิฉันมีบริษัท รับทำระบบงานไอที และอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ขณะนี้กำลังมีแผนจะประมูลงานจากหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้ขอความช่วยเหลือจากดิฉันโดยให้ใช้ชื่อเป็นผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานในโครงการ (ที่ประกอบด้วยตำแหน่งงานต่างๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดสเปคมา)  เท่าที่รู้มีเพื่อนอีกหนึ่งคนเป็นข้าราชการเหมือนกันได้ตกลงรับช่วยเหลือเพื่อนพร้อมส่งหลักฐานที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้ว แต่ดิฉันยังไม่แน่ใจในข้อกฎหมายเลยยังไม่ยอมรับ และปฏิเสธ 
-ดิฉันเป็นข้าราชการจะสามารถช่วยเพื่อนในลักษณะนี้ได้หรือเปล่า?
-เพื่อนได้ให้ดิฉันไปชักชวนเพื่อนร่วมงานของดิฉัน หรือใครก็ได้มาลงชื่อร่วมเป็นทีมงาน แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานจริง และหากชนะประมูลเธอจะจัดการโครงการนี้เอง ใครมาใส่ชื่อเป็นทีมงานเธอจะมีค่าเอกสารให้เป็นการตอบแทน (ดิฉันว่าฟังดูแล้วไม่ค่อยถูกต้องนัก)
-หากมีบางประเด็นที่ผิดกฎหมายดิฉันควรปฏิเสธอย่างไรดี เพราะเธอก็เคยมีบุญคุณกับดิฉัน หากช่วยเหลือเธอในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณ แต่อาจจะทำให้ดิฉันต้องเดือดร้อนในภายหลัง
ขอบคุณค่ะ
9 ธ.ค. 61 00:55
จาก ข้าราชการ
(49.49.245.249)
ผมรู้สึกเห็นใจคุณข้าราชการมากที่อยู่ในภาวะเช่นนี้ ก่อนอื่นขอให้พิจารณาว่า งานที่จะประมูลเป็นของหน่วยงานราชการที่คุณสังกัด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ หากว่า ใช่ คุณทำไม่ได้แน่นอน เพราะมีผลประโยชน์ขัดแย้ง (Conflict of Interest)

หากไม่ใช่ ขอให้คุณพิจารณาเกี่ยวกับกฎระเบียบในเรื่อง วินัยทางราชการ ว่า เป็นการต้องห้ามหรือไม่ 

เรื่องวินัยราชการในประเด็นนี้ คุณเป็นข้าราชการน่าจะตรวจสอบได้ดีกว่าบุคคลอื่น

คุณควรพิจารณาถึงความเป็นจริงด้วยว่า ตำแหน่งงานในการประมูล เป็นงานที่ต้องทำเต็มเวลาหรือไม่ หากต้องทำงานเต็มเวลา คงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรับงานนี้ นอกจากจะเป็นตำแหน่งงานที่ ไม่ต้องทำเต็มเวลา

คุณควรตรวจสอบประกาศเชิญชวน และข้อกำหนดในสัญญา (TOR Term Of Reference) ของงานที่จะประมูลว่า คุณจะเป็นผู้ต้องห้ามหรือไม่

นอกจากนี้ คุณควรอ่าน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ว่าด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย ซึ่งผมมีความเห็นว่า ตามระเบียบดังกล่าว ไม่ถือว่า คุณเป็นผู้ต้องห้าม เว้นเสียแต่จะต้องห้ามด้วยเหตุอื่น ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
11 ธ.ค. 61 14:34
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)