สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย
พ่อผมเป็นหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และได้ถูกสถาบันการเงินแห่งนั้นฟ้องเรียกเงินกู้ที่ค้างชำระ เป็นคดีแพ่ง คดีอยู่ในศาลต้นยังไม่เสร็จหรือยังไม่ถึงที่สุด อยู่ๆสถาบันการเงินแห่งนั้นได้ฟ้องล้มละลายพ่อผมเป็นอีกคดีหนึ่งจากมูลหนี้เดิมในคดีแรก
สถาบันการเงินมีสิทธิฟ้องคดีล้มละลายเป็นอีกคดีหรือไม่ ? และเป็นการซ้ำซ้อนหรือไม่ ? ถ้าทำได้ ทำไมกฎหมายถึงอนุญาตให้ทำได้ ? ทำไมไม่ห้าม ?
2 ธ.ค. 61 21:16
จาก ดิเรก
(182.232.234.76)
สถาบันการเงินสามารถฟ้องคดีล้มละลายคุณพ่อคุณเป็นอีกหนึ่งคดีได้ โดยไม่ถือเป็นการซ้ำซ้อนกัน เพราะเป็นคดีคนละประเภท

ในคดีแพ่ง หากสถาบันการเงินที่เป็นโจทก์ชนะคดี เจ้าหนี้รายอื่นที่จะขอเฉลี่ยหนี้ หรือส่วนแบ่งในการบังคับคดีจากทรัพย์สินของคุณพ่อคุณ ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น นั่นหมายความว่า เจ้าหนี้รายอื่นดังกล่าวต้องออกแรง และออกค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีคุณพ่อคุณก่อน จึงจะมีสิทธิ

ส่วนในคดีล้มละลาย เมื่อสถาบันการเงินเปลี่ยนแผน โดยฟ้องคดีล้มละลายคุณพ่อคุณ หากศาลพิพากษาถึงที่สุดให้คุณพ่อคุณล้มละลาย เจ้าหนี้รายอื่น ๆ เพียงแค่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จะมีสิทธิขอแบ่งในทรัพย์สินของคุณพ่อคุณ โดยไม่ต้องฟ้องคดีแพ่ง เพื่อให้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก่อน เหมือนกับการตีงูให้กากิน ที่เมื่อคนเพียงคนเดียวตีงูแล้ว จะมีฝูงกาลงมากินงูพร้อม ๆ กัน

การดำเนินคดีของสถาบันการเงินทั้ง คดี อาจเป็นการกดดันให้คุณพ่อคุณมาตกลงเจรจาเพื่อชดใช้หนี้ ซึ่งสามารถทำได้ในทุกขั้นตอน คุณพ่อคุณน่าจะลองติดต่อขอผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงิน หากตกลงกันได้ อาจเป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3 ธ.ค. 61 10:43
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)