สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ผู้ส่งออกไทยไม่ยอมเปลี่ยนคืนสินค้ามีตำหนิ
อันนี้เข้ามาสอบถามแทนผู้นำเข้าชาวเยอรมันค่ะ

เนื่องจากบริษัทเยอรมัน(ในประเทศเยอรมนี) ได้มีการทำการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไทย แต่สินค้าที่ได้รับมีตำหนิ บริษัทไทยจึงมีหน้าที่ต้องส่งสินค้าล็อทใหม่ไปเปลี่ยน ซึ่งบริษัทเยอรมันได้มีการจ่ายค่า Quality Assurance สำหรับสินค้าล็อทที่จะส่งไปเปลี่ยนไว้แล้ว แต่ผ่านไปหลายเดือนบริษัทไทยก็ไม่ยอมส่งสินค้า และแสดงเจตนาหลบหนีด้วยการไม่รับโทรศัพท์หรือตอบอีเมล์  

ไม่ทราบว่าในกรณีนี้ บริษัทเยอรมันสามารถดำเนินคดีอย่างไรได้บ้างคะ
30 พ.ย. 61 19:57
จาก เด็กดอย
(79.253.16.136)
บริษัทเยอรมัน ควรมอบหมายให้ทนายความในประเทศไทย ส่งหนังสือทวงถามไปที่บริษัทไทย ให้กำหนดเวลา เพื่อปฏิบัติตาม Quality Assurance

หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทไทยยังไม่ยอมปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถือว่า มีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว บริษัทเยอรมัน ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากบริษัทไทยในศาลไทยได้
3 ธ.ค. 61 10:42
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)