สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การเซ็นสัญญา
ในการเซ็นสัญญา หากสัญญามีเพียงหน้าเดียว หรือหลายหน้า ควรจะต้องเซ็นชื่อคู่สัญญาเฉพาะในตอนท้ายสัญญาท่ีมีชื่อคู่สัญญา หรือควรจะเซ็นชื่อในทุกหน้า เพราะเหตุใด ?
ถามมาหลายคนแล้ว มีความเห็นที่แตกต่างกัน ช่วยให้คำแนะนำด้วย ขอบคุณมากครับ
28 พ.ย. 61 23:42
จาก ชวลิต
(49.230.81.148)
การเซ็นสัญญา จะต้องเซ็นชื่อในหน้าสุดท้าย ที่ได้พิมพ์ชื่อคู่สัญญาไว้ และได้เว้นช่องให้เซ็นชื่อ

ในทางปฏิบัติ ควรให้คู่สัญญาเซ็นชื่อกำกับไว้ในสัญญาทุกหน้า โดยจะเซ็นชื่อย่อ หรือชื่อเต็มไว้ เพื่อป้องกันการแอบเปลี่ยนกระดาษ หรือหน้าบางหน้าในสัญญา โดยที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ได้รับรู้หรือรับทราบด้วย
29 พ.ย. 61 11:50
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)