สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

TOR
ขอเรียนถามว่า TOR หมายถึงอะไร ? ได้ยินคำนี้บ่อยมาก เมื่อพูดถึงงานที่ทำกับภาครัฐ ได้พยายามค้นหาความหมาย แต่ยังไม่พบคำอธิบายที่เข้าใจง่ายๆเลย ขอบคุณมากครับ
21 พ.ย. 61 20:39
จาก ชาติชาย
(182.232.187.39)
TOR เป็นคำย่อของคำว่า Term of Reference แปลว่า ข้อกำหนดของสัญญา ซึ่งหมายถึง สาระสำคัญต่างๆในสัญญา 

คำว่า TOR มักใช้กับสัญญาที่ทำกับภาครัฐ สัญญาสัมปทาน รวมถึงสัญญาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก
22 พ.ย. 61 11:17
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)