สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Chairman / President
ขอเรียนถามว่า คำว่า Chairman กับ President ที่ใช้ในบริษัท มีความหมายเหมือนกัน และใช้แทนกันได้หรือไม่ ? หากไม่ใช่จะแตกต่างกันอย่างไร ?
14 พ.ย. 61 19:11
จาก จินตนา
(49.229.94.5)
คำว่า Chairman หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท

ส่วนคำว่า President หมายถึง ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท มักจะใช้กับบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากๆ

บริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก จะเรียกผู้จัดการใหญ่ว่า General Manager หรือ Managing Director ในกรณีที่ผู้จัดการใหญ่นั้นเป็นกรรมการบริษัทด้วย
15 พ.ย. 61 09:34
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)