สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เช่า
สวัสดีค่ะ
ครอบครัวของดิฉัน มีทรัพย์สินเป็นที่ดินและอาคารให้เช่า ผู้เช่าได้ปล่อยให้คนอืนเช่าต่อเป็นผู้เช่าช่วง ผู้เช่าช่วงได้ชำระค่าเช่าช่วงตามกำหนดทุกเดือน แต่ผู้เช่าชำระค่าเช่าให้ครอบครัวของดิฉันไม่ตรงเวลา ล่าช้ามาก บางครั้งติดค้างหลายเดือน 
ดิฉันเข้าใจว่า ผู้เช่าเมื่อปล่อยทรัพย์สินให้เช่าต่อ หรือให้เช่าช่วง ย่อมมีส่วนต่างเป็นกำไร ดิฉันไม่ติดใจเพราะเป็นเรื่องของเขา แต่การที่เขาได้ค่าเช่าช่วงแล้ว ไม่มาชำระค่าเช่าให้ดิฉัน ทำให้ครอบครัวดิฉันเดือดร้อน ดิฉันควรจะทำอย่างไรดี ช่วยให้คำแนะนำด้วย ขอบคุณมากค่ะ
14 พ.ย. 61 06:40
จาก สุจิตรา
(49.229.84.13)
คุณมีสิทธิตามกฎหมาย ที่จะบังคับผู้เช่าช่วง ให้จ่ายค่าเช่าตรงให้กับคุณได้ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้
14 พ.ย. 61 09:20
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)