สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ว่าความ
การตกลงว่าจ้าง ให้ทนายความว่าความให้ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา จะให้ทนายความรับรองผลคดีว่า จะต้องชนะ 100 % ในกรณีที่ข้อเท็จจริงชัดเจนว่า เรามีโอกาสชนะอยู่แล้ว ได้หรือไม่ ?
11 ต.ค. 61 09:43
จาก ดารณี
(182.232.73.49)
การรับรองผลคดีขึ้นอยู่กับทนายความแต่ละคน

ผมมีความเห็นส่วนตัวว่า ทนายความรับรองผลคดีไม่ได้ เพราะบางครั้งแม้ลูกความอาจมีพยานหลักฐานที่แน่นหนา จนเชื่อว่า น่าจะชนะคดีได้ แต่ไม่ได้เล่าข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะหลงลืม หรือสาเหตุอะไรก็สุดแล้วแต่ คู่ความอีกฝ่ายมีหลักฐานที่ดีกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ฝ่ายเราไม่ทราบ อาจเป็นเหตุให้ไม่ชนะคดี

นอกจากนี้ พยานฝ่ายเราบางคนทั้งที่รู้เรื่องดี เวลาเบิกความอาจพูดความจริงไม่หมด ซึ่งเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะต้องพยายามซักถามความในศาล ให้ได้ข้อเท็จจริงและความจริงมากที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องง่าย

หากจะให้รับรอง ทนายความน่าจะอยู่ในฐานะที่จะรับรองว่า จะทำงานให้ดีที่สุด ตามความรู้ความสามารถ
11 ต.ค. 61 13:07
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)