สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดิฉันมีคดีความหลายคดี ได้ว่าจ้างสำนักงานทนายความหลายแห่งให้ว่าความ จึงมีข้อสงสัยว่า ทำไมสำนักงานทนายความบางแห่ง เวลาเรียกเก็บเงินจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในขณะเดียวกันบางแห่งไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเลย เรื่องนี้มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร? ช่วยแนะนำให้ด้วย ขอบพระคุณมาก ค่ะ
8 ต.ค. 61 14:33
จาก ผกามาศ
(58.136.168.194)
ทนายความที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือทำงานให้กับสำนักงานทนายความที่เป็น ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด ที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมีรายได้ตั้งแต่ 1,800,000 บาทต่อปี จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1)ค่าทนายความในการให้คำปรึกษา (ไม่ว่าความ) เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

2)ค่าทนายความในการว่าความในชั้นศาล ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

3)ค่าทนายความในการว่าความในชั้นศาล และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในคราวเดียวกัน ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

4)ค่าใช้จ่ายในการว่าความ เช่น ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ (ไม่ได้เรียกเก็บพร้อมค่าทนายความว่าความในชั้นศาลในคราวเดียวกัน) ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร แต่สรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ครับ
8 ต.ค. 61 14:46
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)