สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ภบท. 5
ผู้มีสิทธิครอบครอง ตาม ภบท. จำเป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นไหม ?

นิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด จะมีสิทธิครอบครอง ตาม ภบท. ได้ด้วยหรือไม่ ?

ขอบคุณมากครับ
5 ต.ค. 61 12:24
จาก จตุพล
(49.230.224.132)
โดยทั่วไป บุคคลธรรมดามีสิทธิครอบครองตาม ภบท. 5 นิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด มีสิทธิครอบครองตาม ภบท. 5 ได้เช่นกัน แต่เป็นส่วนน้อย แม้อาจจะดูแปลก ๆ ไปสักนิด สามารถทำได้เพราะกฎหมายไม่ห้าม และมีตัวอย่างให้เห็นในหลายพื้นที่
5 ต.ค. 61 15:13
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)