สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การดำเนินคดีแพ่งและอาญาต้องมีทนายแก้ต่างให้ทุกคดีหรือไม่
เพื่อนยืมเงินไป 150,000 บาท แล้วไม่คืน ทำสัญญา 1 เมษายน 2560 กำหนด 1 ปี ครบ 1 เมษายน 2561 ตอนนี้ได้มีหนังสือทวงถามหลายครั้งแล้วแต่ไม่ยอมจ่าย หากจะฟ้องเป็นโจทก์เองได้หรือไม่ หรือต้องจ้างทนาย อย่างไหนจะดีกว่ากัน
29 ก.ย. 61 21:58
จาก ภูริภัทร
(223.24.168.253)
คุณมีสิทธิฟ้องเป็นโจทก์ในคดีแพ่ง เพื่อเรียกเงินตามสัญญากู้เงินด้วยตนเอง ไม่ต้องจ้างทนาย แต่อาจไม่สะดวก  เพราะคุณจะต้องดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายให้ถูกต้อง หากคุณมีความรู้ทางกฎหมายจะสามารถทำเองได้ แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ทางกฎหมายในด้านนี้ คุณจ้างทนายความให้ดำเนินการแทนจะดีกว่า และสะดวกกว่า

ในส่วนคดีอาญา จะเป็นแบบเดียวกันครับ
2 ต.ค. 61 15:07
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)