สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

นิติบุคคล
เป็นสมาชิกนิติหมู่บ้าน จ่ายค่าส่วนกลางมานานนับสิบปี  อยู่ถนนเมนของหมู่บ้านที่สร้างต่อกันหลายโครงการมาก จนวันหนึ่งมีการรื้อถอนป้อมยามของหมุ่บ้านออกไป และมีการบอกกล่าวว่าเจ้าของหมู่บ้านเดิม ยกถนนเมนนี้ให้เป็นทางสาธารณะ จึงไม่สามารถตั้งป้อมยามได้ และยังต้องอนุญาตให้รถภายนอกใช้เป็นทางผ่านได้อย่างเสรี การรื้อถอนเปนไปตามคำสั่งของ ผ.อ. เขต  ทุกวันนี้รุ้สึกไม่มีความปลอดภัย และไม่ได้รับประโยชน์ใดเลยจากการจ่ายค่าส่วนกลาง ในเมื่อของที่ใช้อยุ่ทุกวันนี้เปนของสาธารณะ ไม่ได้รับการดูแลใดจากนิติ  ดังนั้นจึงอยากเรียนถามว่าถ้าเราจะไม่จ่ายค่าส่วนกลาง และลาออกจากการเป็นสมาชิกนิติบุคคลได้หรือไม่ หรือจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับปัญหาที่มีอยู่ได้บ้าง ถ้าได้รับคำตอบ จะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
23 ก.ย. 61 16:39
จาก ดวงทิพย์
(1.4.167.28)
กรณีนี้คุณควรสอบถามนิติบุคคลหมู่บ้านอย่างเป็นทางการว่า นอกจากถนนในหมู่บ้าน ที่ได้กลายเป็นทางสาธารณะไปแล้ว คุณยังได้รับประโยชน์อื่นอีกหรือไม่ เช่น การรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน การจัดเก็บขยะ ฯลฯ

หากไม่รับประโยชน์อื่นใดอีกเลย ถือว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องเป็นสมาชิก และเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้นิติบุคคลหมู่บ้าน คุณสามารถลาออกได้
25 ก.ย. 61 10:20
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)