สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การฟ้องแบ่งทรัพย์สิน
คุณพ่อมีภรรยาสองคน มีทรัพย์สินเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่ง ตอนนี้ต้องการให้พ่อเขียนพินัยกรรมให้ลูกจากทั้งภรรยาสองคนมีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นเท่ากัน แต่พ่อเหมือนยังรั้งและไม่ต้องการทำ สามารถฟ้องให้แบ่งทรัพย์สินกันได้ไหมคะ และถ้าหากลูกที่เกิดจากภรรยาคนนึงได้มีการจดทะเบียนรับรองบุตร มีผลต่อการแบ่งทรัพย์สินไหมคะ
22 ก.ย. 61 19:02
จาก pnipa
(125.24.76.188)
คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ และเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การที่ท่านจะยกทรัพย์สินให้ใคร หรือไม่ รวมทั้งทำพินัยกรรม เป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน ลูกๆ จะไปบังคับไม่ได้

แม้ว่าท่านทำพินัยกรรมแล้ว ท่านอาจยกเลิกพินัยกรรมฉบับปัจจุบัน แล้วทำใหม่ได้

ถ้าท่านมีบุตรอีก ไม่ว่าจะรับรองบุตรหรือไม่ ถือเป็นทายาทโดยธรรม หากท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ รับมรดกได้

หากท่านไม่ได้รับรองบุตร แต่บุตรคนนั้นสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ สามารถรับมรดกได้
25 ก.ย. 61 10:20
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)