สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ภบท 5
มีคนเสนอขายที่ดินมีเอกสารเป็น ภบท 5 ขอสอบถามว่า เป็นเอกสารสิทธิที่ใช้ยืนยัน หรืออ้างอิงได้ตามกฎหมายหรือไม่ ?
3 ก.ย. 61 14:16
จาก ดุษฎี
(58.136.168.194)
ที่ดินที่มีเอกสารเป็น ภบท หมายความว่า ที่ดินแปลงนั้นได้รับอนุญาตให้มีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น 

ภบท เป็นคำย่อหมายถึง ภาษีบำรุงท้องที่  เอกสารที่คุณกล่าวถึง ภบท จึงเป็นเพียงใบเสร็จรับเงินของทางราชการที่ออกให้  เมื่อมีผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

ลำดับสิทธิในที่ดินตามรายการเป็นเพียงสิทธิครอบครอง และถือเป็นลำดับที่อยู่ลำดับล่าง ๆ 
3 ก.ย. 61 14:23
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)