สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
ในการเสนอข่าว ตามสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เมื่อกล่าวและพาดพิงถึงผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหา ทำไมบางครั้ง เมื่อนำเสนอภาพผู้นั้น จะทำให้ภาพที่เป็นหน้าไม่ชัด หรือเป็นภาพเบลอ แต่มีหลายครั้งที่ไม่ได้ทำในลักษณะเช่นนี้ มีกฎหมายกำหนดห้าม หรือใช้บังคับอย่างไร ?
15 พ.ค. 61 15:18
จาก ดิเรก
(58.136.168.194)
การที่สื่อมวลชนเสนอข่าวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เว้นแต่ผู้ที่กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาที่เป็น เด็ก เยาวชน ผู้เยาว์ มีกฎหมายบังคับไว้ว่า ห้ามเผยแพร่ภาพที่ปรากฏหน้าชัดเจน

แต่การที่สื่อมวลชน ทำให้ภาพหน้าของผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ชัด อาจเป็นเพราะเพื่อหลีกเลี่ยง ไม่ให้บุคคลเหล่านั้นดำเนินคดีในภายหลัง ทั้งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งดูแล้วเหมือนสื่อมวลชนจะระมัดระวังจนเกินไป

อย่างไรก็ตาม จะสังเกตว่า หากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาเป็นบุคคลมีชื่อเสียง มีฐานะทางสังคม หรือเป็นข้าราชการ บางครั้งสื่อมวลชนบางแห่งจะระมัดระวังมาก จนดูเหมือนเกร็งที่จะเสนอภาพหน้าของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งมักจะตรงข้ามกับกรณีที่ผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาเป็นบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป จนเห็นความแตกต่าง เหมือนเลือกที่จะปฏิบัติต่างกัน

ขณะนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลยังไม่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย  ทั้งที่ได้เป็นร่างกฎหมายมาหลายปีแล้ว หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องนี้
17 พ.ค. 61 13:12
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)