สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ทรัพย์บริษัทถือเป็นทรัพย์ที่มีกรรมสิทธ์ร่วมกันหรือไม่
ผมเป็นกรรมการมีอำนาจลงนามในบริษัท ผมได้ย้ายแม่พิมพ์ของบริษัทไปประกอบการกิจการอีกที่หนึ่งซึ่งเช่าในนามบริษัท ต่อมาหุ้นส่วนกรรมการอีกคนหนึ่ง(บริษัทมีผู้ถือหุ้น คน กรรมการ2คน คนใดคนนึงลงลายมือชื่อ) แจ้งความดำเนินคดีผมข้อหา "ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะฯ" และออกหมายจับและหมายค้นยึดอาญัติในเวลาต่อมา ผมถามตำรวจว่าทำไมถึงแจ้งข้อหา"ลักทรัพย์" ตำรวจบอกว่า "คุณเอาทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของคนอื่นไป" 

 
คำถาม "ทรัพย์บริษัทถือเป็นทรัพย์ที่มีกรรมสิทธ์ร่วมกันหรือไม่" เพราะตำรวจแจ้งว่าเป็นอย่างนั้น ซึ่งในความเข้าใจของผม บริษัทเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย บริหารโดยกรรมการมีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังนั้นทรัพย์บริษัทน่าจะเป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกเสียจากว่าบริษัทจดเลิกแล้วจึงแบ่งตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ช่วยแนะนำด้วยหรือถ้ามีฎีกาสนับสนุนจะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ
7 พ.ค. 61 23:53
จาก teerapong
(223.24.172.251)
ตามข้อเท็จจริงที่คุณเล่ามา แม่พิมพ์เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น ต้องถือว่า บริษัทเป็นเจ้าของและมีกรรมสิทธิ์ในแม่พิมพ์นั้นโดยตรง ไม่ใช่กรรมการหรือผู้ถือหุ้น

การกระทำของคุณเมื่อพิจารณาถึงเจตนาแล้ว ไม่ถือเป็นลักทรัพย์ แต่ปัญหาคือ การดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มาก มักจะละเลยที่จะดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เช่น ประชุมกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นจริง ๆ  รวมทั้งการจัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน คุณสามารถชี้แจง และอธิบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามความเป็นจริง
9 พ.ค. 61 10:25
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)