สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Long service award
  บริษัทฯ มีการจ่าย Long Service award ให้แก่พนักงานตามสิทธิเช่นอยู่ถึง ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี 

   ดิฉันได้ทำงานอยู่บริษัทฯ เข้าปีที่ 14 ซึ่งปีหน้าจะถือว่าได้สิทธิ Long service award แต่ ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน ปี2561 ดิฉันได้ถูกเลิกจ้างจากบริษัทฯ โดยมีหนังสือจากบริษัทแจ้งมาให้รับทราบการสิ้นสภาพพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ ทำให้จะต้องมีการลดพนักงานลง

  ซึ่ง ณ เวลาที่ดิฉันได้ทำงานเข้าสู่ปีที่ 10 ดิฉันได้ Long Service award ตามปกติ และการเลิกจ้างจากบริษัทฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน ปี2561 ทำให้ดิฉันเสียสิทธิการได้ Long Service award ที่จะเข้าสู่การทำงานปีที่ 15 ของตัวเอง

  เพราะถ้าไม่มีการเลิกจ้างจากบริษัทฯตรงนี้ ดิฉันคงจะได้สิทธินั้นในปีหน้า และดิฉันคิดว่าบริษัทฯ ควรจะชดเชยสิทธิให้บ้าง

รบกวนคุณมารุต บุนนาคช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ดิฉันด้วยนะคะ

ขอบคุณอย่างสูงค่ะ
นางสาว ธารทิพย์ ไชยสีดา

  
30 เม.ย. 61 18:05
จาก นางสาวธารทิพย์ ไชยสีดา
(180.235.155.50)
ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว่า ศาสตราจารย์มารุต  บุนนาค ตอนนี้ อายุ 93 ปี แล้ว สุขภาพแข็งแรงดี สมองและความจำดีเยี่ยม ออกจากบ้านไปที่ทำงานก่อน 6.30 น. ทุกวัน แต่ท่านไม่ได้ตอบปัญหากฎหมายในเว็ปนี้เอง ผมเป็นผู้รับผิดชอบตอบ หากมีปัญหาที่ซับซ้อนจึงจะปรึกษาท่านเป็นครั้งคราว

การที่คุณถูกเลิกจ้าง เพราะบริษัทที่เป็นนายจ้างปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ทำให้ต้องลดจำนวนพนักงานลง คุณมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานที่จะได้รับค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง เดือน ในกรณีที่นายจ้างไม่ได้บอกกล่าวก่อน

อย่างไรก็ตาม คุณเสียโอกาสที่จะได้รับเงินค่า Long Service Award ที่ทำงานครบ 15 ปี หากบริษัทที่เป็นนายจ้างสุจริต เลิกจ้างคุณตามที่อ้าง คุณจะเรียกร้องเงินยอดนี้ไม่ได้

แต่หากบริษัทที่เป็นนายจ้างเลิกจ้างคุณโดยไม่สุจริตถือว่า เลิกจ้างไม่เป็นธรรม คุณมีสิทธิฟ้องคดีแรงงาน เพื่อเรียกเงินค่า Long Service Award  ค่าเสียหายจากเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ครับ
2 พ.ค. 61 11:28
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)