สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สิทธิการถือครองที่ดินของคนไทยในต่างประเทศ
คนไทยในต่างประเทศ มีสิทธิถือครองที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ เหมือนคนไทยทุกประการใช่หรือไม่ 
หากเพิกเฉย ปล่อยให้มีการครอบครองที่ดิน ผู้ที่เข้ามาบุกรุกครอบครองที่ดิน สามารถร้องขอเพื่อขอกรรมสิทธิ์ที่ดินได้หรือไม่ มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง
ทางสำนักงานกฎหมายมีข้อแนะนำสำหรับคนไทยในต่างประเทศที่อยากถือครองที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์/อยู่อาศัย ในบั้นปลาย หลังจากกลับจากต่างประเทศอย่างไร
ขอบคุณมากครับ
24 เม.ย. 61 16:30
จาก เค
(213.191.63.50)
คนไทยในต่างประเทศที่ไม่ได้สละสัญชาติไทย ยังมีสิทธิถือครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย

หากมีผู้บุกรุกเข้าครอบครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย โดยสงบและเปิดเผยติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ผู้บุกรุกสามารถอ้างสิทธิการครอบครองปรปักษ์ ร้องศาลเพื่อขอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้

คนไทยในต่างประเทศ ควรมอบหมายให้ญาติพี่น้อง ดูแลทรัพย์สินในประเทศไทย หากไม่มีควรมอบหมายให้สำนักกฎหมายเป็นผู้ดูแล เพื่อไม่ให้สูญเสียสิทธิประโยชน์
25 เม.ย. 61 10:46
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)