สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ขอเรียนสอบถามตามกฎหมาย หรือประกาศของกรมสรรพากร ได้มีระบุหรือกำหนดให้ลูกค้าผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนใบกำกับภาษีแบบย่อ เป็นแบบใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ลูกค้าจำเป็นต้องนำมาขอเปลี่ยนคืนภายในวันที่ผู้ให้บริการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือไม่(ต้องขอเปลี่ยนภายในวันนั้นเลยหรือไม่)
5 เม.ย. 61 16:02
จาก Kitty
(103.40.140.206)
        ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายระบุให้ลูกค้าผู้ใช้บริการต้องขอเปลี่ยนใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบภายในวันเดียวกัน 

แต่ในทางปฏิบัติทางผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ อาจปฏิเสธไม่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หากเป็นการดำเนินการข้ามวัน หรือคนละวันกัน เพราะจะทำให้เลขที่ใบกำกับภาษี และวันที่ของใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ซึ่งออกให้หลังจากการซื้อขายและบริการเกิดขึ้นนั้น ไม่สัมพันธ์กับเลขที่และวันที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกให้ในวันที่มีการขายสินค้า หรือให้บริการ
10 เม.ย. 61 11:43
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)