สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ลิขสิทธิ์
ดิฉันได้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ด้วยการประพันธ์นวนิยาย และบทละครโทรทัศน์ จึงไปติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ แต่เจ้าหน้าที่อธิบายว่า ไม่มีการจดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ มีแต่จดแจ้งงานที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น

ยอมรับว่า ไม่เข้าใจตามที่เจ้าหน้าที่อธิบาย แต่ไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ต่อ เพราะเห็นกำลังยุ่ง จึงขอให้ช่วยอธิบายด้วยว่า การจดแจ้งลิขสิทธิ์เป็นอย่างไร  ขอบพระคุณมากค่ะ
4 เม.ย. 61 15:34
จาก ดาริกา
(58.136.168.194)
ตามกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์  งานที่สร้างสรรค์ และมีลิขสิทธิ์ กฎหมายไม่ได้บังคับว่า ต้องจดทะเบียนจึงจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดังนั้น เมื่อสร้างสรรค์งานและได้ประกาศโฆษณา จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทันที ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เป็นภาคี หรือสมาชิกในสนธิสัญญาเบิร์นคอนเวนชั่น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเรียกการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ว่า เป็นการจดแจ้ง เพราะไม่ได้เป็นการบังคับว่า ต้องจดทะเบียน

หากจดแจ้งไว้ จะเป็นหลักฐานที่สามารถใช้ในการอ้างอิงว่า มีลิขสิทธิ์ หากไม่ได้จดแจ้งไว้ เมื่อจะอ้างว่า เป็นงานที่มีลิขสิทธ์ ผู้อ้างต้องมีภาระการพิสูจน์ว่า เป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์จริง
4 เม.ย. 61 15:47
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)