สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สายสีส้ม - เจ้าปัญหา

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 2 เมษายน 2564

ดร. รุจิระ บุนนาค

2 เมษายน 2564


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

                  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (Metropolitan Rapid Transit Orange Line, MRT Orange Line) เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน ชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี เข้าสู่ย่านบางกอกน้อย แล้วลอดแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ย่านเมืองเก่าในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต ผ่านสถานที่สำคัญเช่น สนามหลวง ถนนราชดำเนิน ภูเขาทอง ตลาดมหานาค เข้าสู่ใจกลางเมืองย่านราชเทวี ประตูน้ำ ดินแดง ไปยังชุมชนประชาสงเคราะห์ ถนนวัฒนธรรม ออกสู่ถนนรามคำแหง บางกะปิ สะพานสูง มาสิ้นสุดเส้นทางที่เขตมีนบุรี ชานเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีระยะทางรวม 39.6 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 30.6 กม. และเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ กม. มีสถานีทั้งสิ้น 29 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 23 สถานี และสถานียกระดับ สถานี
    
                   ภาพรวมของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  คือ ร้อยละ 77.77  

                   รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วง “ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี” ระยะทาง 22.5 กม. นั้น เดิมทีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   คาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชน ในปีพ.ศ. 2567  และเปิดตลอดสายพร้อมกับสายสีส้มตะวันตกภายในปีพ.ศ. 2569  แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด แล้ว เพราะปัญหาอยู่ที่เส้นทางฝั่งตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 1.4 แสนล้านบาท

                  โดยเมื่อวันที่  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ออกประกาศให้บริษัทเอกชนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ สามารถซื้อเอกสารเพื่อร่วมประมูลตั้งแต่วันที่ 10-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดยการให้ผู้ประมูลยื่นซองประมูล ซอง   ได้แก่ ซองที่ ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ซองที่ ข้อเสนอด้านเทคนิค ซองที่ ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน และซองที่ ข้อเสนออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   

                  มีการแบ่งระยะการลงทุน  คือ  ระยะที่ การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา และการจัดหาระบบรถไฟฟ้า แบ่งออกเป็น ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1.การออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง ทดสอบระบบรถไฟฟ้า และทดลองเดินรถไฟฟ้าของโครงการ ส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -สุวินทวงศ์) เป็นระยะเวลา ปี เดือน  ส่วนที่ การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา และการออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้งทดสอบระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถไฟฟ้าของโครงการส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) เป็นระยะเวลา ปีระยะที่ การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้าโครงการส่วนตะวันออก
                    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ทำการปิดซองประมูล และเมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2563  บริษัทอิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานนโนบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อขอให้ทบทวนวิธีการคัดเลือกว่าไม่ควรพิจารณาแต่เพียงด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาผู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐในภาพรวม ที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จด้วย 
                     สำนักงานนโนบายรัฐวิสาหกิจ จึงได้ส่งเรื่องให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   พิจารณา  ต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตามมาตรา 36  แห่งพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้เปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเป็นการนำข้อเสนอด้านราคามารวมกับด้านเทคนิคด้วยคะแนน 70-30   และขยายเวลาการยื่นซอง 45 วัน ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทีโออาร์ TOR) หลังจากมีการยื่นซองประมูล
                     หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนี้ มีขึ้นหลังจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปิดการขายซองเอกสารประมูลไปแล้วเกือบ เดือน  ส่งผลให้บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี  ได้ทำการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ขอคุ้มครองชั่วคราว  โดยขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการ ม. 36   ที่ปรับปรุงให้มีการขยายเวลา และเพิกถอนเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) เกี่ยวกับการประเมิน และร้องให้ศาลสั่งระงับการคัดเลือกเอกชนไว้ก่อนจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จ

                  ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.  2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และให้กลับไปใช้เกณฑ์การคัดเลือกเดิม  และเมื่อวันที่ พฤศจิกายน พงศ. 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงอุทธรณ์คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา 

               จนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมติยกเลิกการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เส้นทาง “บางขุนนนท์ –มีนบุรี” และเร่งขั้นตอนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน 
          
                  โดยเมื่อต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม   และจะประกาศขายซองช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2564  ทั้งนี้ได้โดยคาดการณ์ไว้ว่า จะสรุปผลการประมูลและได้เอกชนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มถือเป็นเมกะโปรเจกต์ (Megaproject) ที่ควรมีความชัดเจนในการจัดประมูล การจัดประมูลต้องเกิดความเป็นธรรมตั้งแต่แรก ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จนให้ประชาชนเกิดความสงสัยและไม่เชื่อถือ

จำนวนการอ่าน 13 ครั้ง