สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

จับผิด เพื่อชาติ

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 31 มกราคม 2563

ดร. รุจิระ บุนนาค

31 มกราคม 2563


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

นับเป็นข่าวที่ทราบทั่วกันว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม  พ.ศ. 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบเอาผิดกรณี นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพัทลุง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย

หลังจากที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีต
ส.ส.พัทลุง  ได้ออกมาเปิดเผยว่า ส.ส.ทั้งสองไม่อยู่ที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  แต่กลับมีชื่อปรากฏเป็นผู้ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2563  วาระ และ  ในการพิจารณาลงมติมาตรา 39  และมาตรา 40

โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวัน
เด็กแห่งชาติที่จังหวัดพัทลุง  ในขณะที่ช่วงเวลาวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2563  ส่วนนางนาที รัชกิจประการ หรือเจ๊เปียะ  ไปท่องเที่ยวประเทศจีน

ทันทีที่เรื่องนี้เป็นข่าว นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ออกมายอมรับว่า ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร บางช่วงของการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2563  จริง เพราะติดงานศพญาติ และร่วมงานวันเด็ก  สำหรับบัตรลงคะแนนโดยปกติจะวางไว้หรือเสียบค้างไว้ในห้องประชุม ตนจะไม่เอาบัตรลงคะแนนกลับมาจากสภาผู้แทนราษฎร เพราะตอนเย็นจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บ หลายครั้งที่ตนได้ไปเอาบัตรคืนจากหน้าที่ ส่วนใครจะเสียบบัตรแทนหรือไม่ตนไม่ทราบ

บางฝ่ายมองว่า การที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา มีความตั้งใจที่จะจับผิดเพื่อชาติจริงหรือไม่? เพราะหากย้อนไปในช่วงเลือกตั้งวันที่ 24  มีนาคม พ.ศ. 2562 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  ร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พัทลุงว่า มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ โดยได้ส่งหลักฐานทั้งคลิปเสียง ภาพถ่าย อ้างว่าการเลือกตั้งมีการใช้เงิน มีการซื้อบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมานายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กลับพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับนายฉลอง เทิดวีระพงศ์

ทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ   ได้สอบถามไปยัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ถึงเรื่องที่ร้องเรียน แต่กลับได้รับคำตอบว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวน

ถ้านับเวลาแล้ว เรื่องระหว่างนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติและนายฉลอง เทิดวีระพงศ์ เวลายังไม่ถึงหนึ่งปีเลย  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ คงเห็นว่า เป็นโอกาสเข้าทำนองว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว”

ทางด้านนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มีส่วนทำให้พรรคภูมิใจไทย แย่งเสียงส.ส.ภาคใต้จากพรรคประชาธิปัตย์

จึงไม่น่าแปลกใจที่คนจำนวนไม่น้อย ยังคงกังขากับเหตุผลที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในสมัยนายนริศร ทองธิราช ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดมหาสารคาม ที่กดบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน ล้านล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2557  

การกระทำของนายนริศร ทองธิราช มีผลให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่            

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557   ว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือการครอบงำใดๆ และต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 122 แล้ว ยังขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิญาณตนไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 123 และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 126 วรรคสาม ที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลทำให้การออกเสียงลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมพิจารณานั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชาวไทย
        
จึงถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎร เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อันมีผลให้ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ขณะนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันลงชื่อทั้งหมด 84 คน เพื่อยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 148 (1) ว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณปีพ.ศ. 2563  ตราขึ้นชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่

ถ้าผลออกมาเป็นโมฆะ เพราะไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ย่อมทำให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ใช้งบประมาณตามเวลาที่ควรจะเป็น เคราะห์กรรมย่อมตกอยู่กับประชาชนทั้งประเทศ


แต่มีนักกฎหมายบางท่านได้แสดงความเห็นว่า ควรให้ส.ส.ทั้งสองท่านรับสารภาพต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า มีมาตราใดที่ไม่ได้ลงมติเอง และมีมาตราใดที่ลงมติเอง เพื่อทำให้มาตราที่ลงมติโดยถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆะทั้งฉบับ

ผลของการจับผิดเพื่อชาติ หากพิจารณาในเชิงนิติศาสตร์คงได้คะแนนเต็ม

แต่หากพิจารณาในเชิงรัฐศาสตร์ ที่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทิ่มแทงกันเอง ทั้งที่น่าจะมีวิธีจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่านี้ อาจได้คะแนนติดลบ

ผลกระทบจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างไร คงต้องตามดูต่อไป อย่างไม่กระพริบตา

จำนวนการอ่าน 234 ครั้ง