สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

แชร์แม่มณี หมื่นล้าน

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 1 พฤศจิกายน 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

1 พฤศจิกายน 2562


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

นางสาว วันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือ แม่มณี หรือ นาเดียร์ สาวสวยด้วยวัยเพียง 28 ปี เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึง และตามหาอย่างร้อนแรงที่สุด ในขณะนี้

ด้วยเหตุที่เธอเป็นผู้ก่อตั้ง แชร์แม่มณี ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 93 ต่อเดือน หรือ 1,116 ต่อปี เพียงแค่นำเงินมาลงทุนกับเธอ เดือน จะได้รับผลตอบแทนเกือบเท่าเงินต้น ในขณะที่เงินฝากประจำธนาคาร ซึ่งมีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนเพียงแค่ ต่อปีอย่างมากที่สุด

เธอทำให้ผู้ที่นำเงินมาลงทุน หลงเชื่อว่า เธอได้ทำธุรกิจหลายอย่าง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้นำเงินมาลงทุนกับเธอเป็นจำนวนมากได้ ทั้งที่ปัจจุบันเธอไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไรที่ชัดเจน

เธอเพียงแค่ชักชวนให้ผู้มาลงทุน และนำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่ มาชำระเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายก่อน ยังจะจ่ายเงินค่าหัวคิวหรือค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ชักจูงผู้ลงทุนรายใหม่ จึงทำให้มีผู้สนใจหมุนเวียนมาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วงแรก ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตรงตามเวลา โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละคน ทำให้เกิดความเชื่อถือ ผู้ลงทุนจึงได้ชักชวนญาติพี่น้อง และเพื่อนมาร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก มีลักษณะเป็นกลุ่มๆ หรือเป็นสายๆ

บางกลุ่ม หรือบางสาย มีเงินมาลงทุนเป็นจำนวนมาก เช่น 17 ล้าน บาท 19 ล้าน 21 บาท เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นเงินเก็บ ที่ผู้ลงทุนยอมถอนเงินจากเงินออมที่มีอยู่ ขนมาลงทุนใน แชร์แม่มณี

ที่น่าสะเทือนใจ มีผู้ลงทุนรายหนึ่ง อายุเพียง 16 ปี เป็นผู้ชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนมาลงทุน เป็นจำนวนหลาย 10 คน

สิ่งที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ บรรดาผู้ลงทุนที่เป็นผู้เสียหายเหล่านั้น เพราะยามที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ แม้รัฐบาลจะเพียรพยายามบอกว่า ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศยังดีอยู่มาก แต่ในทางความเป็นจริงประชาชนยังหาเงินยาก ผู้คนย่อมอยากได้ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยไม่ต้องเหนื่อยทำอะไร หรือที่เรียกกันในภาษาการเงินว่า Passive Income

การประกอบธุรกิจของแม่มณี ถือว่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พระราชบัญญัติ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2560 ด้วยการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจวงแชร์แม่มณี ไม่ใช่ของใหม่ มีลักษณะเป็นวงเงินแชร์ลูกโซ่ หรือวงเงินแบบพีระมิด (Pyramid Scheme) และยังมีลักษณะ เป็นแบบ วงเงินปอนซี (Ponzi Scheme)

ชาร์ลส ปอนซี (Charles Ponzi) เชื้อสาย อิตาลี ชาวเมืองบอสตัน ได้ชักชวนผู้คนให้มาร่วมลงทุนกับเขา ในปีพ.ศ. 2462 โดยอ้างว่า เขาจะนำเงินที่ได้ ไปซื้อคูปองไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเป็นจำนวนมาก เขาได้เสนอจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนสูงถึง 50 ภายในระยะเวลา 90 วัน

ทำให้มีคนหลงเชื่อ เป็นจำนวนมาก ในความเป็นจริงแล้ว เขาไม่ได้นำเงินไปลงทุนแต่อย่างใด เพียงแต่ นำเงินของผู้ลงทุนรายหลังไปจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ลงทุนหลายต้นๆ

มีผู้หลงเชื่อนำเงินมาลงทุนเป็นจำนวนมาก ในที่สุดเขาได้ถูกจับกุม และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกศาลพิพากษาจำคุกหลายปี และถูกส่งตัวกลับไป ประเทศอิตาลีบ้านเกิด

ในประเทศไทยได้เคยมีวงแชร์ที่มีชื่อเสียงหลายวง เช่น แชร์แม่ชม้อย แชร์แม่นกแก้ว แชร์ชาร์เตอร์

ที่เป็นต้นตำรับในประเทศไทย ได้แก่ แชร์แม่ชม้อย หรือนางชม้อย ทิพย์โส ผู้ที่ทำงานอยู่ในปตท. เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับกลาง แต่บารมีมากล้น ชักชวนทำให้บุคคลหลงเชื่อว่า เธอนำเงินไปลงทุนในน้ำมัน

ผู้ลงทุนเชื่อถือเธอว่า เป็นการลงทุนในแชร์น้ำมัน รูปแบบรถบรรทุกน้ำมัน คันละ 160,500 บาท จ่ายผลตอบแทนให้เดือนละ 12,000 บาท มีผู้ร่วมลงทุนติดกันงอมแงมทั้งบ้านทั้งเมือง

ผู้ที่ไม่สามารถลงทุนเป็นจำนวนมาก สามารถลงทุนเพียงบางส่วน เป็นเพียงล้อรถน้ำมัน จะเป็น ล้อ หรือ ล้อ ก็ได้ ไม่ใช่ทั้งคัน ให้ผลตอบแทน 6.5 ต่อเดือน หรือ 78 ต่อปี

ในขณะนั้นมีเพียงประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชน ที่บัญญัติไว้นานแล้ว แต่ไม่มีความชัดเจนในการปรับใช้ความผิดสำหรับกรณีแชร์แม่ชม้อย

จึงเป็นที่มาให้รัฐบาลในยุคนั้น เสนอพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พิจารณาเป็นกฎหมายใช้บังคับ ในกรณีนี้อย่างเร่งด่วน

ในที่สุด บรรดาแชร์ต่างๆในยุคนั้น ได้ถูกดำเนินคดีโดยพระราชกำหนดซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ มีความผิดอาญา ผู้ก่อตั้งแชร์ทั้งหลาย ถูกดำเนินคดีติดคุก ยกเว้นนาย เอกยุทธ อัญชันบุตร ที่หลบหนีไปได้ จนดีหมดอายุความ จึงได้กลับเข้ามาประเทศไทย และถูกฆาตกรรมในภายหลัง

ผู้ก่อตั้งวงแชร์ทั้งหลาย นอกจากจะถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว ยังถูกฟ้องคดีล้มละลาย บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ แม้จะมีทรัพย์สินอยู่บ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของหนี้ เงินที่ได้รับคืนถือว่าน้อยมาก เช่น หนี้ 100 บาท เมื่อล้มละลาย เจ้าหนี้อาจได้รับเงินคืนไม่ถึง 10 บาท

เรื่องราวของวงแชร์ที่เกิดขึ้น แชร์แม่มณี แม้ไม่ใช่วงแรก แต่ที่แน่นอนย่อมไม่ใช่วงสุดท้าย ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

สิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมต้องถือเป็นบทเรียน

นักลงทุน ควรตระหนัก และระลึกอยู่เสมอว่า การลงทุนมีความเสี่ยง 

ยิ่งมีผลตอบแทนสูง ยิ่งมีความเสี่ยงสูง

จำนวนการอ่าน 189 ครั้ง