สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ละเมิดข้อมูลบุคคล.. .ในอวกาศ

ลงพิมพ์ในเดลินิวส์ : 9 กันยายน 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

9 กันยายน 2562

Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การติดต่อสื่อสาร และการส่งต่อข้อมูลต่างๆ สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อระบบโทรศัพท์มือถือ ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว บุคคลทั่วไปได้ใช้โทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมของผู้คนในการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช้เพียงการโทรเข้าโทรออก ด้วยเสียงอีกต่อไป ยังใช้รับส่งข้อมูล Data ทางอินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์มือถือจึงมีสภาพเป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่ใช้ติดมือเป็นประจำ

ในอนาคตอันใกล้ อีกไม่ถึง ปี ประเทศไทยจะมีโอกาสได้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า แม้เครือข่าย โทรศัพท์มือถือ ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ได้เริ่มมีการทดลองใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ขึ้นแล้วในบางพื้นที่ของโลก

การติดต่อสื่อสารส่งต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ได้มี เฉพาะบนพื้นผิวโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่เท่านั้น ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่บนพื้นผิวโลก และมนุษย์อวกาศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกโลกด้วย

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการกล่าวหาว่า มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ละเมิด ได้กระทำการในขณะอยู่อวกาศนอกโลก

กรณีนี้เกิดขึ้นที่ สถานีอวกาศสากล International Space Station ISS ที่โคจรอยู่รอบโลก เมื่อนาวาอากาศโทหญิง แอนนี่ แม็คเคลน Anne McClain มนุษย์อวกาศหญิง สหรัฐอเมริกา
ที่ปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศสากล ได้ถูกกล่าวหาว่า เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่น ที่อยู่บนพื้นผิวโลก

เรื่องนี้มีที่มาว่า นาวาอากาศโท หญิง แอนนี่ แม็คเคลน ได้สมรสกับเจ้าหน้าที่ทหารอากาศหญิง สหรัฐอเมริกา อีกคนหนึ่ง ชื่อ ซัมเมอร์ วอร์เด็น Summer Worden โดยถูกต้อง ตามกฎหมาย สหรัฐอเมริกา ซึ่งซัมเมอร์ วอร์เด็น มีลูกชายที่เกิดจากสามีเดิม หรือลูกติด มาอยู่ร่วมครอบครัวใหม่ด้วย

ทั้ง แอนนี่ แม็คเครน และ ซัมเมอร์ วอร์เด็น ได้ร่วมกันอุปการะเลี้ยงดู เด็กชายคนนี้ โดยที่ แอนนี่ แม็คเครน มีความรักและผูกพันเด็กชายคนนี้เหมือนลูกของตนเอง

ต่อมาทั้งแอนนี่ แม็คเคลน และ ซัมเมอร์ วอร์เด็น ได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย และเด็กชายอยู่ในความดูแลของ ซัมเมอร์ วอร์เด็น ต่อไป

ส่วนแอนนี่ แม็คเคลน มีภารกิจต้องไปปฎิบัติหน้าที่ เป็นมนุษย์อวกาศหญิง ที่สถานีอวกาศนานาชาติ และมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น มนุษย์อวกาศหญิงคนแรก ของโลกที่จะออกมาเดินท่องอวกาศอยู่นอกสถานีอวกาศสากล

แอนนี่ แม็คเคลน มนุษย์อวกาศ หญิงคนนี้ มีประวัติการทำงานที่ไม่ธรรมดา

เธอสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย เวสต์ พ้อยท์ West Point Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนนายร้อย ที่มีอันดับสูงเป็นอันดับที่หนึ่ง ในสหรัฐอเมริกา เธอได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินในสงครามที่ประเทศอิรัก โดยมีเที่ยวบินในเครื่องบินสงครามมากกว่า 800 ชั่วโมง ได้รับเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นมนุษย์อวกาศให้กับองค์การอวกาศนาซ่า Nasa เมื่อปีพ.ศ. 2556

ในระหว่างที่ แอนนี่ แม็คเคลน ปฎิบัติหน้าที่เป็นมนุษย์อวกาศหญิง อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ เธอได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เจาะระบบข้อมูล เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของ ซัมเมอร์ วอร์เด็น ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือส่วนตัว ที่บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้

เหตุผลที่แอนนี่ แม็คเคลน กระทำเช่นนั้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซัมเมอร์ วอร์เด็น ในจัดเตรียมเงินไว้เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูบุตรชาย

ซัมเมอร์ วอร์เด็น ได้รับรายงานการเข้าถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ของเธออย่างไม่เหมาะสม เมื่อตรวจสอบย้อนกลับ จึงพบว่า การเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเธอ มาจากคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้ที่องค์การอวกาศนาซ่า เมื่อตรวจสอบย้อนกลับไป จึงพบว่า ผู้ที่เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ที่อยู่ในสถานีอวกาศสากล

องค์การอวกาศนาซ่า ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นผลให้ แอนนี่ แม็คเคลน ถูกคำสั่ง ในนาทีสุดท้าย ห้ามปฏิบัติการท่องอวกาศ นอกสถานีอวกาศสากล เธอจึงไม่ได้ มีชื่อเป็น มนุษย์อวกาศหญิงคนแรกของโลก ที่ ได้ท่องอวกาศนอกสถานีอวกาศสากล หรือนอกยานอวกาศ

แอนนี่ แม็คเคลน ไม่ยอมรับว่า การกระทำของเธอ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เธออ้างว่า ได้กระทำไปเพื่อให้แน่ใจว่า ซัมเมอร์ วอร์เด็น ได้จัดเตรียมเงินไว้เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูเด็กชายที่เธออุปการะ

นับว่าเป็นครั้งแรกของโลก ที่กล่าวหาว่า การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล กระทำขึ้นในอวกาศ นอกโลก

ตามข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายใช้บังคับ บนสถานีอวกาศนานาชาติ หากผู้กระทำความผิดเป็น มนุษย์อวกาศสัญชาติใด จะใช้กฎหมายของประเทศนั้นบังคับ

กรณีของ แอนนี่ แม็คเคลน มนุษย์อวกาศหญิงสหรัฐ จึงต้องใช้กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ

เรื่องนี้ยังมีข้อสังเกตว่า กฎหมายประเทศสหรัฐ ยอมรับ และรับรอง บุคคลเพศเดียวกัน ให้สมรสถูกต้องตามกฎหมาย และ หย่าขาดจากกัน ตามกฏหมาย

กรณีที่เกิดขึ้น หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย ถือได้ว่า มีพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้บังคับแล้ว โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เกี่ยวกับการเจาะระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่กระทำขึ้น นอกราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดในอาณาจักรไทยด้วย

ถือว่า กฎหมายไทยทันสมัยแล้ว สำหรับยุคปัจจุบัน เพียงแต่โอกาสที่การกระทำความผิด จะเกิดขึ้นในอวกาศ อาจยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย

แต่ในส่วนของ กฎหมายที่รับรองการสมรส ของ บุคคลเพศเดียวกัน แม้จะได้มีความพยายามในสภาผู้แทนราษฎร ที่จะขอความร่วมมือจากหลายหลายพรรคในการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ที่ไม่สำเร็จ เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้ ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไป

ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ต้องถือว่า กฎหมายไทยทันสมัยไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน

จำนวนการอ่าน 320 ครั้ง