สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

หวยบนดิน.......นักษัตร

ลงพิมพ์ในเดลินิวส์ : 12 สิงหาคม 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

12 สิงหาคม 2562


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

คนไทยอยู่คู่กับหวยมาเป็นเวลานานแล้ว หวยเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกสมัย สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ ซึ่งได้รับการขนานนามอย่างไม่เป็นทางการว่า เจ้าสัวเรือสำเภา เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยในสมัยนั้น มีเงินคงคลังเป็นจำนวนมาก โดยทรงโปรดเกล้าให้ตั้งโรงหวยในสมัยพระองค์ท่าน

การเล่นหวย แต่เดิมเรียกว่า ฮวยหวย เป็นภาษาจีน แปลว่าชุมนุมดอกไม้ เนื่องจากในระยะเริ่มแรกได้เขียนรูปหวยเป็นรูปดอกไม้แล้วให้ทาย เมื่อทายถูกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ส่วนสลากกินแบ่งหรือ ลอตเตอรี่ เริ่มมีขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ การออกลอตเตอรี่ครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บำรุงการกุศล

ปัจจุบันการออกลอตเตอรี่ดำเนินการโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งนับว่า เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาล

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พ.ศ. 2558 มีกำไร 3,524 ล้าน บาท นำส่งให้รัฐบาล 15,432 ล้าน บาท พ.ศ. 2559 มีกำไร 5,188 ล้าน บาท นำส่งให้รัฐบาล 25,919 ล้าน บาท พ.ศ. 2560 มีกำไร 6,450 ล้าน บาท นำส่งให้รัฐบาล 30,947 ล้าน บาท พ.ศ. 2561 มีกำไร 7,657 ล้าน บาท นำส่งให้รัฐบาล 49,850 ล้าน บาท

รายได้จากการขายฉลาก แบ่งออกเป็น จ่ายค่าเงินรางวัล 60 รายได้เข้ารัฐ 23 และค่าบริหารจัดการ 17 %

แต่เดิมต้องกันเงินไว้ ส่งเข้ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคม แต่กฎหมายใหม่ได้ยกเลิกเงินส่วนนี้

ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2562 หวยบนดินในกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะกฎหมายใหม่นี้เปิดโอกาสให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากเลข ตัว, ตัว, สลากออนไลน์ และขายผ่านคอมพิวเตอร์ได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่จะออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ เป็นสลากภาพ 12 นักษัตร จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์

สลากนักษัตร หรือ หวยนักษัตร นี้ จะเป็นภาพ หลัก แต่ละหลัก เลือกจากภาพนักษัตร 12 ภาพ

การถูกรางวัล มีทั้งถูกแบบตรงหรือที่เรียกว่าเต็ง คือถูกทั้งสี่ภาพและถูกตำแหน่ง และการถูกแบบไม่ตรง หรือที่เรียกว่าโต๊ด คือถูกทั้งสี่ภาพ แต่อนุญาตให้สลับตำแหน่งได้

หวยนักษัตรนี้ จะขายในราคาเพียง 50 บาท โดยขายผ่าน แอพพลิเคชั่นมือถือ หรือผ่านเครื่องจำหน่าย และอาจจะผ่าน ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งยังไม่กำหนดว่า จะเป็นผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสหรือไม่ หรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการเองโดยตรง

การออกรางวัล จะมีขึ้นทุกวันที่ และ 16 ของทุกเดือน ซึ่งตรงกับการออกรางวัลของสลากกินแบ่ง เพื่อไม่เป็นการ เพิ่มโอกาสให้เล่นการพนันประเภทนี้มากเกินไป

หากพิจารณาถึงการถูกรางวัล จะเห็นว่า โอกาสถูกรางวัลของหวยนักษัตร จะมีน้อยกว่าสลากกินแบ่ง เพราะหวยนักษัตร ในหนึ่งหลักมีถึง 12 ภาพ ในขณะที่สลากกินแบ่ง ในหนึ่งหลักมีเพียง 10 หมายเลข คือ 0-9 เท่านั้น

นโยบายการออกหวยนักษัตรนี้ ทำให้มีผู้สงสัยว่า เหตุใดการออกหวยออนไลน์สมัย นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และศาลมีคำพิพากษาให้รับโทษ

เหตุที่ผิดกฎหมายเพราะ นายทักษิณ ชินวัตร ได้ดำเนินการออกหวยออนไลน์ โดยไม่มีกฎหมายรองรับ ทั้งที่มีผู้ทักท้วง แต่ยังฝืนกระทำ ในขณะที่ การออกหวยนักษัตรนี้ ได้มีการแก้ไขกฎหมาย อนุญาตให้ดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการ แถลงข่าวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า จะออกหวยนักษัตร แม้จะเป็นเพียงนโยบายเบื้องต้น ที่ยังมีขั้นตอน การดำเนินการอีกมากมาย ได้มีผู้ทักท้วง และ แสดงความคิดเห็น อย่างหลากหลาย

ส่วนใหญ่จะเป็นในแนวทางที่ไม่ค่อยเห็นด้วย เนื่องจากมองว่า เป็นการส่งเสริมให้มีผู้เล่นการพนันมากขึ้น และไม่สามารถแก้ไขการขายสลากกินแบ่งเกินราคาได้

ในความเป็นจริง ขณะนี้คนไทยเล่นการพนันที่เป็นหวยออนไลน์ผิดกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมาก อัตราการจ่ายรางวัลอยู่ที่ ต่อ 7,000 หมายความว่า ลงเงินเพียง บาท หากถูกรางวัล จะได้รับเงิน 7,000 บาท แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถจับกุมหรือดำเนินการตามกฎหมายได้

ผู้ที่เล่นการพนันในลักษณะนี้ มีเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมอายุผู้เล่นพนันได้เลย

หวยนักษัตร หากสามารถดำเนินการได้ จะเป็นหวยออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรก ในขณะที่ต่างประเทศหลายประเทศมีมานานแล้ว

แม้อาจถูกมองว่า เป็นการส่งเสริมให้เล่นการพนันมากขึ้น แต่ตามความเป็นจริงมีผู้เล่นการพนันอยู่แล้วมากมาย จึงน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ดึงให้ผู้เล่นพนัน ที่ผิดกฎหมาย มาทำให้ถูกกฎหมายและมีเงินเข้ารัฐ

งานนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ถูกวิจารณ์อย่างมากมาย แต่ข้อหนึ่งที่นับว่ายังเป็นความดีอยู่บ้าง ตรงที่ยังสงวนสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่แบบเดิมเอาไว้ เพราะเป็นแหล่งรายได้ และงานอาชีพของผู้พิการ และด้อยโอกาสบางส่วน โดยไม่ได้เลิกทั้งหมด

กลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ แนวเทคโนโลยี อาจชอบเล่นหวยออนไลน์ เพราะสามารถเลือกรูปภาพนักษัตร ตามความตั้งใจ ด้วยตนเองได้ และซื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ ที่สามารถควบคุมอายุผู้เล่นการพนันได้ แม้อาจจะมีการแอบแฝงเล่นโดยผู้ที่มีอายุน้อยบ้างก็ตาม

การออกหวยนักษัตร ดูเหมือนมีอุปสรรคมากมาย ที่ยังต้องผ่านหลายด่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดู และติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

จำนวนการอ่าน 201 ครั้ง