สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

แพรวา........ 9 ศพ

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 19 กรกฎาคม 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

19 กรกฎาคม 2562


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

แม้เวลาจะได้ล่วงเลยเป็นเวลาเกือบ ปีแล้ว แต่เหตุการณ์ที่แพรวา ผู้เยาว์อายุเพียง 17 ปีขับรถ ฮอนด้าซีวิค ชนรถตู้โดยสารพลิกคว่ำบนทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คน ถึงกระนั้นก็ตาม ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษาตัวเป็นเวลานานนับปี นับเป็นเรื่องที่เศร้าสลดเป็นอย่างยิ่ง

คดีนี้แพรวาอ้างว่า มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบังคับว่า จะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีความสามารถขับขี่รถยนต์ได้ แต่ตามกฎหมายไทยแล้ว ถือว่าแพรวาไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพราะกฎหมายไทยกำหนดไว้ว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จึงจะขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ตามกฎหมาย

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำเลยที่ ถึงที่ ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา ของแพรวา ตัวแพรวาเอง และเจ้าของรถฮอนด้าซีวิคที่อนุญาตให้แพรวา นำรถไปใช้ ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายรวมทั้งญาติผู้เสียชีวิต เป็นเงินจำนวน 24.7 ล้าน บาท ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดี แม้จะไม่เท่ากับจำนวนเงินที่เรียกร้องมาทั้งหมด แต่นับว่า จะช่วยเยียวยาและช่วยเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้บ้างตามสมควร

อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิตได้มาเปิดเผยข้อเท็จจริงว่า แม้เวลาจะล่วงเลยมาเกือบ ปีแล้ว ยังไม่ได้รับเงินค่าเสียหายเลย นับว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะคุณแม่ของด็อกเตอร์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เสียชีวิต ทุกวันนี้คุณแม่ท่านนั้นยังต้องร้อยพวงมาลัยขาย เพื่อประทังชีพ ถึงกับกล่าวว่า หากลูกชายยังมีชีวิตอยู่ ชีวิตคงจะไม่ลำบากอย่างนี้

แพรวาเป็นบุคคลที่ถูกจับตามองมากที่สุด ในขณะที่เกิดเหตุเป็นเพียงผู้เยาว์ ในส่วนของคดีอาญา ความผิดประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเสียชีวิต ศาลได้เมตตารอลงอาญา และให้ทำงานรับใช้สังคม จึงไม่ได้รับโทษจำคุก

แพรวาได้ตกเป็นจำเลยของสังคมอีกครั้ง เมื่อข้อเท็จจริงถูกเปิดเผยว่า บรรดาผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิตยังไม่รับเงินค่าเสียหาย แต่คนที่น่าจะตกเป็นจำเลยของสังคมมากกว่า น่าจะเป็น บิดา มารดา ของแพรวา และเจ้าของรถฮอนด้าซีวิค ที่ให้แพรวานำรถไปใช้ โดยไม่ห้ามปรามจนเกิดเหตุร้ายขึ้น

หากพิจารณาตามข้อเท็จจริง ในขณะเกิดเหตุ แพรวาเป็นผู้เยาว์ มีอายุเพียง 17 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่น่าจะมีทรัพย์สินอะไรให้รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นได้มากนัก ในขณะที่บิดา มารดา และเจ้าของรถยนต์ เป็นผู้ใหญ่แล้ว น่าจะมีทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติมากพอสมควรที่จะรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตได้

ขณะนี้แพรวาน่าจะมีอายุประมาณ 26 ปี คงไม่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกมากมายนัก และคงเป็นเรื่องที่ยาก หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่ครอบครัวของแพรวาจะยกทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินใดๆให้แก่แพรวา โดยอาจจะเกรงว่าจะถูกบังคับคดีในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับปัจจุบันที่แก้ไขล่าสุด ยังเปิดช่องให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ในคดีแพ่ง ร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าค้น ตลอดจนตรวจเอกสารของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ทำการยึดทรัพย์ต่อไปได้ นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่บรรดาโจทก์ผู้บาดเจ็บและบรรดาญาติผู้เสียชีวิตจะดำเนินการได้ตามกฎหมาย

นอกจากนี้แล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา ยังมีบทบัญญัติความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเท โอนทรัพย์สินของตัวเองเพื่อหลบเจ้าหนี้ มีโทษอาญาจำคุก ไม่เกิน ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ ได้โอนทรัพย์ของตนเอง ให้บุคคลอื่นที่ใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จัก หากพิสูจน์ได้ว่า เป็นการโอนโดยฉ้อฉล เพื่อหลบเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ที่เป็นโจทก์ มีสิทธิ์ฟ้องคดีแพ่ง เพื่อเพิกถอนการโอนโดยไม่ชอบนั้นได้ และมีสิทธิ์ยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้ภายหลังได้

ล่าสุดมีผู้ให้ข้อเท็จจริงว่า แพรวาได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็น บัวบูชา และทำงานอยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือรับราชการ เงินเดือนที่แพรวาได้รับ สามารถอายัดเพื่อนำมาชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดได้อีกทางหนึ่ง

ทางเลือกดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด อาจเป็นหนทางให้บรรดาโจทก์ ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต ดำเนินการทางกฎหมายติดตามทวงทรัพย์เพื่อบังคับคดีขายทอดตลาดชดใช้หนี้เยียวยาความเสียหาย

ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ความยุติธรรมที่ได้รับ หากช้าเกินควร ผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจรู้สึกเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรม

จำนวนการอ่าน 267 ครั้ง