สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Libra เงินดิจิทัล

ลงพิมพ์ในเดลินิวส์ : 8 กรกฎาคม 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

8 กรกฎาคม 2562

Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

การเปิดตัว Libra ซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่า คริปโตเคอร์เรนทร์ซี่               (Cryptocurrency) ของ เฟซบุ๊ค Facebook ที่จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2563 ได้สร้างแรงสั่นสะเทือน และความหวั่นไหว ให้กับธุรกิจการเงินไปทั่วโลก

คำว่า Libra หมายถึง หน่วยวัดน้ำหนักโรมันโบราณ เครื่องหมายโหราศาสตร์ ที่เป็นรูปตาชั่ง มีความหมายถึงความสมดุล คำนี้ยังมีส่วนมาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า Libre หมายถึงอิสรภาพ

การเปิดตัว Libra เงินสกุลดิจิตอล โดย มาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊คไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของ นักการเงินการธนาคารเท่าไหร่นัก เพราะก่อนหน้านี้เคยมีผู้คาดหมายว่า เฟซบุ๊ค จะเป็นผู้ริเริ่มใช้เงินสกุลดิจิทัลใหม่อย่างแน่นอน เนื่องจากมีพื้นฐานหลายอย่างที่จำเป็นและเหมาะสมในยุคสมัยใหม่

ปัจจุบันเฟซบุ๊ค มีผู้ใช้งานอยู่ประมาณ 2.7 พัน ล้านราย ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงแอพพลิเคชั่นที่ใช้ผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า WhatsApp และ Messenger อีก ถือเป็นฐานของผู้ใช้ที่สำคัญ

มีการประมาณว่า เมื่อเริ่มใช้ Libra จะมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค มาใช้เงินสกุลดิจิทัลนี้ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งโอนเงินให้แก่กัน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1.8 พัน ล้าน ราย โดยพิจารณาจากจำนวนบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้เป็นประจำ

Libra จะดำเนินการจัดตั้งโดยหน่วยงานอิสระ เรียกว่า สมาคม Libra หรือ The Libra Association ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร มีผู้ร่วมก่อตั้งถึง 28 บริษัทหรือองค์กร อาทิ เช่น เฟซบุ๊ค MasterCard PayPal Visa eBay Spotify Uber Lyft Vodafone Andreessen Horowitz เป็นต้น ล้วนแต่เป็นชื่อที่คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล รู้จักและคุ้นเคยใช้บริการทั้งสิ้น แสดงว่า ในอนาคตอันใกล้ การใช้บริการของบริษัทและองต์กรเหล่านี้ จะชำระกันด้วย Libra

ในเบื้องต้น การใช้เงิน Libra จะดำเนินการโดยผ่าน WhatsApp และ Messenger หลังจากนั้นจะใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นชื่อ Colibra ที่แยกตัวออกมาต่างหากจากเฟซบุ๊ค

ในการทำธุรกรรมด้วย Libra นั้น Blockchain ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเท่ากับเป็นการ แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เกี่ยวข้องแบบไม่รวมศูนย์ Decentralization ที่ผู้มีอำนาจสามารถแก้ไขเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และมีความถูกต้องเชื่อถือใช้ร่วมกัน โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้มีอำนาจจากส่วนกลางแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข

แม้ตามแนวความคิดของ Libra จะถือว่า เงินดิจิทัล สกุลนี้อ้างอิงกับทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลต่างๆ แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่า จะดำเนินการกันอย่างไร และจะเชื่อถือได้ขนาดไหน

หากเปรียบเทียบกับการออกเงินสกุลต่างๆ ของแต่ละประเทศในโลกนี้ การที่รัฐบาลจะออกเงินตราต้องมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าน่าเชื่อถือ เช่น ทองคำ เก็บไว้ในคลังของประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันหรือหนุนหลังเงินกระดาษที่รัฐบาลพิมพ์ออกไป

แต่เงินสกุลดิจิทัลไม่มีสิ่งนี้ การที่เงินสกุลดิจิทัลสามารถยอมรับและใช้กันได้ ในโลกใบนี้ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ และเชื่อถือกัน หากความไว้วางใจและความเชื่อถือกัน หมดไปอย่างกะทันหัน จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะไม่มีทรัพย์สินที่ มีมูลราคา เป็นหลักประกันหรือหนุนหลังอยู่เลย

หากนำ Libra มาเปรียบเทียบกับ Bitcoin จะเห็นว่า Bitcoin ยังเปิดช่องให้คนแสวงหาเหรียญ Bitcoin ได้เอง โดยการขุดหรือเรียกว่าทำเหมือง (Mining) ด้วยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพิเศษมาทำการขุดเหรียญ ซึ่งเท่ากับทำงานให้ Bitcoin และได้ค่าตอบแทนเป็น Bitcoin ในระยะหลังมักจะทำไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งที่คนลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพง กลับกลายเป็นคนขายคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงได้เป็นจำนวนมาก

แต่ Libra ยังไม่มีข้อมูลว่า เปิดโอกาสให้มีการขุดหรือทำเหมือง เพื่อหารายได้แบบ Bitcoin

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ร่วมก่อตั้ง Libra จะเห็นว่า เป็นบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและใช้กันอยู่แล้วเป็นประจำ จึงมีความน่าเชื่อถือมากพอสมควรตั้งแต่ยังไม่เริ่มใช้งาน

เมื่อกล่าวถึงเงินสกุลดิจิทัล คนไทยส่วนใหญ่อาจมีความรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจมี ความรู้สึกว่า มีเพียงคนไทยกลุ่มน้อย ที่รู้จักและใช้เงินสกุลดิจิทัล

แท้จริงแล้วมีคนไทย ที่เป็นผู้สร้าง เงินสกุลดิจิทัล จนได้รับความนิยมติดอันดับโลกมาแล้ว ซึ่งได้แก่ คุณ ปรมินทร์ อินโสม ชื่อเล่นว่า หนึ่ง สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สร้างเงินดิจิทัล Vertcoin จนติดอันดับสี่ของโลกมาแล้ว และยังสร้างเงินดิจิทัล Zcoin ติดอันดับหนึ่งในร้อยของโลกมาแล้วเช่นกัน

Libra จะเป็นน้องใหม่ของเงินสกุลดิจิทัล ที่มีอยู่แล้วในโลกประมาณ 1,300 สกุล

แม้ Libra อาจดูเหมือนว่า มีอนาคตที่สดใส แต่ต้องนึกถึงหลักความจริงที่ว่า

ผู้ซื้อควรระวัง และ High Risk High Returnจำนวนการอ่าน 254 ครั้ง