สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การเมืองกับการหมิ่นศาล

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 15 มีนาคม 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

15 มีนาคม 2562


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ สังกัดหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งในประเทศไทย และเป็นคลิปวิดีโอแพร่หลายทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง YouTube เมื่อเร็วๆนี้ ได้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจ

นายธนาธรได้กล่าวถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาลงโทษจำคุก และอีกหลายคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

นายธนาธรได้แสดงความคิดเห็นว่า คดีอาญาที่นายทักษิณถูกฟ้อง และถูกดำเนินคดีในช่วงที่เป็นรัฐบาลทหาร สมควรที่ต้องคืนความยุติธรรม โดยให้นายทักษิณกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่ โดยผู้พิพากษาที่เป็นกลาง ในอดีตที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมได้ถูกใช้ เพื่อกำจัดนายทักษิณ ดังนั้นนายทักษิณเป็นควรมีสิทธิ์ต่อสู้คดีในศาลที่เป็นธรรม 

การที่นายธนาธรกล่าวเช่นนั้นย่อมมีความหมายว่า ในความคิดเห็นของนายธนาธร การพิจารณาคดีขององค์คณะผู้พิพากษา ท่านในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่พิจารณาคดี นายทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ชินวัตรถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญา เกี่ยวกับที่ดินถนนรัชดาภิเษกใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายทักษิณแต่ได้ยกฟ้องคุณหญิงพจมานภรรยา ไม่เป็นกลางในการพิจารณา

รวมถึงคดีอื่นที่พิพากษาคดีเสร็จแล้ว เกี่ยวกับคดียุบพรรคไทยรักไทยซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนายทักษิณ และกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก รวมเป็น คดีด้วยกัน

แทบไม่น่าเชื่อว่า นายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่มีฐานะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี จะขาดวิสัยทัศน์และความรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการหมิ่นศาลซึ่งเป็นความผิดอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 -140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ยังเป็นความผิดอาญาในข้อหาละเมิดอำนาจศาล มีโทษจำคุก เดือน

โดยปกติการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาล หากเป็นเรื่องทางวิชาการ จะต้องแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพและสุภาพ ไม่แสดงความคิดเห็นในลักษณะ ต่อว่า ว่ากล่าว หรือเสียดสีโดยปราศจากความเคารพนับถือ และต้องแสดงความคิดเห็นที่มีข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการโดยชอบ

กรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่านายธนาธรจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามว่า ได้กระทำความผิดกฏหมายอาญาในเรื่องสำคัญไปแล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ หากศาลท่านไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินคดีต้องถือว่า เป็นความเมตตากรุณาอย่างสูง ที่นายธนาธรควรจะได้ สำนึก ตระหนัก และใส่ใจ เพราะอาจเป็นไปได้ว่า ศาลท่านไม่ต้องการให้เสียบรรยากาศทางการเมือง ในระหว่างที่มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แม้จะไม่เต็มใบก็ตาม

การกระทำดังกล่าวทำให้เป็นประเด็นที่เกิดความสงสัยว่า ผู้ที่จะเสนอตัวเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ควรจะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ตลอดจนวุฒิภาวะที่เหมาะสม ไม่ใช่เพียงพูดหาเสียง ขายฝัน เพ้อฝัน เพื่อเอามัน โดยที่รู้ว่า อย่างไรเสียก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ดี อย่าพูดเพียงเพื่อให้ ถูกใจ โดนใจ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนเท่านั้นเอง


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีสถิติที่น่าสนใจว่า จะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกประมาณ 8,000,000 คน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขประมาณร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

             จึงดูมีความเป็นไปได้ที่นักการเมืองพยายามจะสร้างพรรคการเมืองขึ้นใหม่ เปรียบเสมือนสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวใหม่ ให้ถูกใจ โดนใจ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งใหม่ ที่เปรียบเสมือนผู้บริโภคหน้าใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในกระดานที่ถูกวางแผนไว้ โดยผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลัง

ดังนั้น การพิจารณาเลือกนักการเมือง จึงต้องพิจารณาให้ท่องแท้ ดูให้ถึงภูมิหลัง และแนวความคิด อย่าเพียงพิจารณาเปลือกภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว จึงจะได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นผู้แทนที่แท้จริงของประชาชน

จำนวนการอ่าน 263 ครั้ง