สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

4 รัฐมนตรีลาออก

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 1 กุมภาพันธ์ 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

1 กุมภาพันธ์ 2562


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

            เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีสังกัดพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้ประกาศตัวทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว การลาออกมีผลวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
 
 ประชาชนอาจเกรงว่า การลาออกของรัฐมนตรีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ เรื่องนี้ท่านนายกได้ชี้แจงว่า จะไม่มีผลกระทบ เพราะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาราชการแทน โดยตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม มีนายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม รักษาการแทน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ มี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช. รักษาการแทน  ซึ่งหาก น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ไม่อยู่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะต้องกำกับดูแลแทน สำหรับตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  มีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รักษาการแทน ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์ มีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน
 
พรรคพลังประชารัฐ (อังกฤษ: Palang Pracharath Party, ชื่อย่อ:พปชร. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: PPRP) ก่อตั้งเมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2561 มีหัวหน้าพรรค คือ นายอุตตม สาวนายน
 
        ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ต่างมีผลงานพอสมควร เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีคอมเมิร์ซ ธนาคารชุมชน รัฐวิสาหกิจชุมชน 
 
        สำหรับเหตุผลของการลาออกของรัฐมนตรีทั้ง ท่าน คือ จะได้ทำงานทางการเมืองอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ไม่ต้องการเบียดบังเวลาราชการ รัฐมนตรีทั้ง ท่าน ได้เคยพูดเป็นนัยๆ ว่า เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จะไปทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว

           การลาออกของรัฐมนตรีทั้ง   ท่าน เป็นการแสดงถึงการเดินหน้าการหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประชาชนจำนวนไม่น้อย ต่างคาดการณ์ว่า พรรค พปชร.คงจะทาบทามให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาร่วมงานกับพรรค  เพื่อเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี

การลาออกจากตำแหน่ง  ถือเป็นการแสดงสปิริตอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการลาออกโดยสมัครใจ มีการกล่าวกันว่า ในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยมีรัฐมนตรี ที่ลาออกหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปใช้บังคับ จะมีแต่รัฐมนตรีรักษาการที่ลาออก สำหรับพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งครั้งนี้  ได้ประกาศเมื่อวันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2562  จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีการพูดกันว่า  เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการเมืองไทย
 
           มีความจำเป็นที่ต้องมีการลาออกหรือ?

มีการกล่าวกันว่า การลาออกของรัฐมนตรี เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้บางคนอาจมองว่า  การลาอออกถือเป็นเรื่องที่ต้องทำหรือไม่? ตามระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลสามารถบริหารประเทศต่อไปได้  ทั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีนัยว่า  รัฐมนตรีในรัฐบาล จะพ้นจากตำแหน่งโดยปริยาย ก่อนที่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ไม่ว่าการเลือกตั้งนั้น จะมีขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา และประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเมื่อครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร คือ ปี

เมื่อไม่มีกฎหมายบังคับให้ลาออก ทำให้บางคนมองว่า หากต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่จริงๆ การประกาศลาออก ควรมีขึ้นตั้งแต่วันที่เปิดตัวพรรค พปชร. นั่นคือ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561  จึงไม่แปลกใจที่ จะมีการมองว่า  การลาออกเกิดจากแรงกดดัน
 
 ในต่างประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  ฝรั่งเศส ทั้งประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ไม่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนการเลือกตั้งเช่นกัน
 
เมื่อทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ไม่มีความจำเป็นต้องลาออก สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เพราะมีกฎหมายรองรับ  ข้อความสำคัญอยู่ที่ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากการเป็นรัฐบาล เอื้ออำนวยต่อการหาเสียง เพื่อโจมตีพรรคการเมืองอื่น
             
          พรรคการเมือง   เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง โดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร   พรรคการเมืองประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ที่มีอุดมการณ์ตรงกัน หรือคล้ายคลึงกัน  ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ  ที่ได้มารวมตัว เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง  และจะทำการคัดเลือกบุคคล เข้ามาสมัครลงเลือกตั้ง เพื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการบริหารประเทศ พรรคการเมือง จึงเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
 
ระบอบประชาธิปไตย  เป็นการปกครองอันมอบสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนมากที่สุด  เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนในการดำเนินงานบริหารประเทศ ดังนั้น พรรคการเมืองแต่ละพรรค ต้องชูนโยบายการบริหารประเทศที่ชัดเจน ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  ผู้เลือก  คือ ประชาชนจะได้เลือกในสิ่งที่ตน

ช่วงใกล้เลือกตั้งบรรดาพรรคการเมืองต่างพยายามนำเสนอนโยบายของตน แทบไม่ต่างอะไรจากการทำการตลาดของภาคธุรกิจ บางนโยบายอาจดูดีจนเหมือนขายฝัน แต่ไม่สามารถทำได้จริง ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงต้องพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบ บนพื้นฐานของความเป็นจริง
 
พรรคการเมืองที่ดี ควรแข่งขันกันด้านนโยบายที่สำคัญ ตรงกับความต้องการของประชาชาชน 
 

จำนวนการอ่าน 255 ครั้ง