สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ดูดเงินจากบัญชี

ลงพิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ : 29 มกราคม 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

29 มกราคม 2562


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag


วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในการซื้อของเปลี่ยนไป จากเดิมที่เดินดูเลือกซื้อของตามร้าน และห้างต่าง ๆ เป็นการซื้อของออนไลน์ที่ทำให้สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลา มีพนักงานส่งของให้ถึงที่

แม้คนรุ่นใหม่จะยังเดินเลือกซื้อของตามร้านและห้าง บางส่วนอาจยังซื้อที่ร้านและห้าง แต่อีกส่วนหนึ่งเดินเพื่อสำรวจชนิด ลักษณะและรุ่นของสินค้า เพื่อมาสั่งซื้อของออนไลน์ในภายหลัง

คนรุ่นใหม่ที่ทำงานประจำอีกจำนวนไม่น้อย ที่หันไปประกอบอาชีพเสริมเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่สร้างรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำ จนบางรายที่ประสบความสำเร็จถึงกับลาออกจากงานประจำ มาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ แต่เพียงอย่างเดียว

การที่ลูกค้าซื้อของออนไลน์ในครั้งแรก ๆ กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคย มักจะตกอยู่ในภาวะกลัวจะถูกหลอก หรือได้รับของคุณภาพไม่ดี ไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้

หากลูกค้าที่ซื้อของออนไลน์เป็นประจำ โดยผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่ยอมเสียค่าบริการเพิ่ม โดยชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางอย่าง Paypal มักจะไม่เกิดปัญหา เพราะมีคนกลางมาช่วยดูแลความถูกต้องของธุรกรรม

แต่ลูกค้าส่วนมาก ยังชอบที่จะชำระเงิน โดยวิธีการโอนเงินและไม่อยากเสียค่าบริการให้แก่คนกลางที่จะมาช่วยดูแลธุรกรรมออนไลน์แบบนี้ เพราะเห็นว่าไม่จำเป็น

ต่อมาภายหลังลูกค้ากลุ่มนี้ จึงจะระมัดระวังตัวมากขึ้น เมื่อจะซื้อของออนไลน์ จะขอข้อมูลจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะชื่อเจ้าของบัญชี เลขบัญชี และธนาคารที่จะโอนเงินไปให้ รวมทั้งขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย ซึ่งเป็นเอกสารประจำตัวที่สำคัญ การขอข้อมูลในลักษณะเช่นนี้ ถือเป็นการป้องกันตัวของลูกค้า ที่จะซื้อของออนไลน์

แต่อีกด้านหนึ่ง กลับเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพที่จะใช้โอกาสนี้แสวงหาประโยชน์ เอาจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อีกทางหนึ่ง โดยเมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นเจ้าของบัญชี จะใช้วิธีการนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดใช้บริการโทรศัพท์มือถือหมายเลขใหม่ และเปิดบริการ Money Wallet โดยให้โยงหรือผูกติดกับข้อมูลของเจ้าของบัญชี ซึ่งจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหล่านั้นไม่รู้ตัว

เมื่อมีการดำเนินการเชื่อมโยงระบบ Money Wallet กับบัญชีธนาคารของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้ว ธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีไว้ จะส่งข้อความมาสอบถามเจ้าของบัญชี ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ว่า จะยินยอมให้เชื่อมโยงข้อมูลของบัญชีเงินฝากกับ Money Wallet หรือไม่ และหากยินยอมให้กดปุ่มตกลง โดยข้อเท็จจริงแล้ว พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะยุ่งวุ่นวายกับธุรกิจขายของออนไลน์ของตน จนไม่มีโอกาสอ่านและพิจารณาข้อความที่ธนาคารส่งมาให้โดยละเอียด จึงกดปุ่มตกลงไปโดยไม่ทราบถึงผลที่จะตามมาในภายหลัง

การกดปุ่มตกลงในการทำธุรกรรม หรือแม้แต่การใช้บริการทั่ว ๆ ไปในทางอินเตอร์เนตออนไลน์ คนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมเสียเวลาอ่านและพิจารณาข้อความอย่างละเอียดถี่ถ้วน ส่วนมากจะกรอข้อความลงไปจนถึงส่วนสุดท้ายและกดตกลง เพื่อดำเนินการต่อไป โดยทำเพื่อให้เสร็จ ๆ ไป แล้วไม่ได้พิจารณาถึงผลที่ตามมา

กรณีดังกล่าว เมื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้กดปุ่มตกลงไปแล้ว กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพดูดเงินจากบัญชีที่เปิดให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามา เพื่อจ่ายค่าสินค้าและบริการไปเข้า Money Wallet และดูดเงินออกไปทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้ในตอนแรกธนาคารขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ได้ยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่ลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหล่านั้น ทั้งที่ไม่ได้เป็นความผิดของธนาคาร แต่เป็นความประมาทของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ นัยว่า เพื่อเป็นการยุติปัญหา และรักษาชื่อเสียงของธนาคารไว้

อย่างไรก็ตาม หากมีการทุจริตในลักษณะเช่นนี้ ธนาคารคงไม่อยู่ในฐานะที่มาช่วยรับผิดชอบให้กับลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ประสบปัญหาในลักษณะนี้ได้ทุกราย อย่างมากคงให้ความช่วยเหลือแก่รายแรก ๆ ได้เท่านั้น

ปัญหานี้ ได้เกิดขึ้นมาพอสมควร จนกระทั่ง กองบังคับการ กองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาเตือน โดยโพสต์เป็นข้อความ และทำคลิปวีดีโอให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายได้ระมัดระวัง

ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ เป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่รวดเร็ว และสะดวกสบาย แต่ต้องใส่ใจและให้ความระมัดระวัง

ปัญหานี้ น่าจะเป็นช่องทางให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ ทำธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ ที่เป็นคนกลางให้การดูแลธุรกรรมซื้อขายออนไลน์แบบ Paypal แต่เป็นของคนไทยที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และราคาย่อมเยา เป็นการตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

หากแก้ปัญหานี้ได้ น่าจะถือว่า เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

จำนวนการอ่าน 223 ครั้ง